site stats

מגירת הטיוטות

בעמוד זה ריכזנו טיוטות לא־ערוכות של טקסטים שהצטברו אצלנו בנושאי תהליכנות.

הטקסטים האלה אינם באיכות גבוהה, לעתים הם בלתי גמורים, והם גם לא בהכרח משקפים את התפיסה העדכנית שלנו בנוגע לתהליכנות. בחלק מהנושאים החשיבה שלנו השתנתה, ובחלק מהתחומים הדגשים של "גלים" השתנו.

אף על פי כן, ייתכן שתמצאו בהם רעיונות בעלי ערך: