site stats

גלים

הפרוייקטים של "גלים" מחברים בין אנשים ממגזרים שונים, זהויות שונות ותפיסות עולם שונות, כדי לבנות בין חלקי האוכלוסיה יחסים של אכפתיות, הבנה ואמון.

כל זה, מתוך תפיסת עולם שנקראת "תהליכנות".

התפיסה התהליכנית שמה במרכז את התהליך שבו הדעות שלנו מתגבשות. ככל שניצור לעצמנו ולאחרים תנאים טובים יותר לחשיבה ולגיבוש דעות, כך ההחלטות שלנו כחברה יהיו טובות יותר.

הנתק בין קבוצות שונות בחברה פוגע בתהליך שבו מתגבשות הדעות שלנו. הוא מונע מאיתנו להיחשף לצדדים מסויימים של המציאות; הוא גורם לכך שלא נשמע רעיונות מסוימים, שיכולים להעשיר את החשיבה שלנו; והוא פוגע ביכולת שלנו לחוש אכפתיות כלפי הרצונות והצרכים של מי ששונה מאיתנו.

לכן, החלטנו באופן אקטיבי לבנות יחסים אישיים חוצי מגזרים. אנחנו מזמינים גם אותך להצטרף אלינו!

אבל רגע!

האם קשרים כאלה באמת יכולים לעבוד? איך נסתדר כשהפערים בינינו כל כך גדולים? האם זה כרוך בהתפשרות על העקרונות שלי?

התפיסה התהליכנית נותנת לנו כלים לענות על השאלות האלה.

בחברה המקוטבת שלנו, מוחדרת בכולנו האמונה השגויה, לפיה קידום העמדות הנוכחיות שלנו היא חובה מוסרית עליונה. כדי לקדם את אותן עמדות, אנחנו מצופים לפעול גם באמצעים שפוגעים בתהליכי גיבוש הדעות של אחרים (ואפילו של עצמנו), כמו הצגה מגמתית של עובדות, מניפולציה רגשית, השתקה והפצת מידע לא־מבוסס.

הגישה הזו (שמכונה אצלנו "עמדתנות") מחבלת ביכולת של כולנו לגבש דעות באופן אכפתי ומושכל. לפי התפיסה התהליכנית, לעומת זאת, חשוב יותר לאפשר חשיבה טובה, מאשר לקדם כל עמדה ספציפית.

מחוייבות משותפת לגישה התהליכנית מאפשרת לנו לבנות יחסים שקשה מאוד לבנות בלעדיה.

קשר בין מגזרים מאפשר לכולנו לחשוב טוב יותר. אם כולנו נוכל לחשוב, כולנו נגבש עמדות בצורה טובה יותר – בין אם נסכים עליהן ובין אם לא. זה מה שייצור חברה טובה יותר לטובת כולנו.

מה הלאה?