site stats

הפריסקופ - רשת המקשרים של "גלים"

מעולה. אז אם אתה עוד לא מכיר את פרוייקט "גלים" – אנחנו עוסקים ביצירת קשרים בין מנהיגות ומנהיגים ממגזרים שונים ומתפיסות עולם שונות.

"מנהיג" הוא כל מי שפועל או רוצה לפעול כדי לעצב את החברה בצורה טובה יותר: פעילים במגזר השלישי, פעילים פוליטיים, אנשי אקדמיה, עיתונאים, אומנים, יזמים וכדומה.

הפעילויות שלנו מאפשרות למנהיגות ולמנהיגים להכיר אחד את השנייה, ולפתח אכפתיות והבנה - אחד כלפי השנייה, וכלפי הקהילות שמהן הם מגיעים. זה הופך אותם למנהיגים טובים יותר עבור החברה הישראלית.

(אם אתה רוצה ללמוד עוד על תפיסת העולם של "גלים" – אתה מוזמן לצפות בהרצאה שהעברנו.)

אנחנו זקוקים לעזרה שלך

גם לנו אין עדיין קשרים עם כל חלקי החברה הישראלית. מאחר שהפעילויות שלנו מכוונות למגזרים שונים, ולאנשים בתחומי עשייה שונים, לא תמיד קל לנו למצוא את האנשים הרלוונטיים.

כאן אתה נכנס לתמונה: סביר להניח שיש לך מעגלים חברתיים, שלא נוכל להגיע אליהם בלעדייך.