site stats

הפריסקופ - רשת המקשרים של "גלים"

יעזור לנו מאוד, אם תעשה שני דברים פשוטים:

  1. תצטרף לרשת "הפריסקופ", ותקבל מדי פעם עדכונים על פעילויות שאנחנו מקיימים;
  2. כשמתפרסמת פעילות חדשה, תחשוב: האם אני מכיר מישהי או מישהו שעשויים להתעניין? אם כן, תשלח להם את הקישור לפרסום שלנו.