site stats

הפריסקופ - רשת המקשרים של "גלים"

יעזור לנו מאוד, אם תעשי שני דברים פשוטים:

  1. תצטרפי לרשת "הפריסקופ", ותקבלי מדי פעם עדכונים על פעילויות שאנחנו מקיימים;
  2. כשמתפרסמת פעילות חדשה, תחשבי: האם אני מכירה מישהי או מישהו שעשויים להתעניין? אם כן, תשלחי להם את הקישור לפרסום שלנו.